Completion of the project "Thermal efficiency improvement of poviat organizational units of the poviat of Iława"

1The project  "Thermal efficiency improvement of poviat organizational units of the poviat of Iława", which started in July 2015, has come to a close. The project was subsidised with the resources of the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014/the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 under the PL04 programme "Energy saving and promoting renewable energy sources". The investment would not have been possible but for support from external funds. The project subsidised with the resources from Norway, Iceland and Liechtenstein contributes to a decrease in the economic and social differences in the European Economic Area  and to the strengthening of bilateral relations between the donor-state and the beneficiary.

Zakończenie projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”

1Dobiega końca realizacja projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”, który rozpoczął się w lipcu 2015 r. Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Realizacja projektu ze środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu przyczynia się do  zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz do wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy państwem-darczyńcą a państwem-beneficjentem.

Conference closing the project "Thermal efficiency improvement of poviat organizational units of the poviat of Iława"

DSC 0186The project  "Thermal efficiency improvement of poviat organizational units of the poviat of Iława" has come to a close. The project was subsidised with the resources of the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014/the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 under the PL04 programme "Energy saving and promoting renewable energy sources".

Konferencja zamykająca projekt pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu Iławskiego"

DSC 0186Dobiega końca realizacja projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”. Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Uwieńczenie przedsięwzięcia miało miejsce podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 11 kwietnia 2017 r. w 1sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Iławie.

The District Governor of Iława is pleased to invite You to a conference that close the project entitled

 

1The District Governor of Iława is pleased to invite You to a conference that close
the project entitled “The thermal efficiency improvement of the county organisations units of Iława District” . The conference will take place on April the 11 2017, at 12.00 p.m. in the conference room in the building of Iława District Authority Office.