„Budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie śródlądowym w Iławie”

FZUGWartość projektu ogółem: 634 740,60 zł
Wydatki kwalifikowalne: 632 440,60 zł
Kwota dofinansowania: 512 213,64 zł
Wkład własny: 120 226,96 zł

Projekt realizowany jest przez Powiat Iławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2 „Dziedzictwo naturalne”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 czerwca 2017 r.  Podmiotem realizującym przedsięwzięcie
w imieniu Powiatu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.
Celem głównym projektu jest „Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi na terenie Warmii i Mazur”. Projekt dotyczy kontynuacji zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego nabrzeża obejmującego budowę dodatkowych pomostów w porcie śródlądowym w Iławie. Port, który znajduje się wzdłuż pasa nabrzeża jeziora Jeziorak został wybudowany i oddany do użytku w maju 2015 r. Obszar ten zalicza się do szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców oraz turystów, w tym przede wszystkim żeglarzy i miłośników sportów wodnych. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynikała z sygnalizowanych potrzeb środowiska związanego ze sportem i turystyką, oczekiwań turystów, organizacji działających na rzecz turystyki, sportu i rekreacji, a także mieszkańców. W ramach projektu wybudowano dodatkowe trzy pomosty pływające, które zostały oddane do użytku w maju br. Za budowę nowych pomostów, podobnie jak za budowę portu, odpowiadało Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. Dwa pomosty usytuowane równolegle do nabrzeża służą czasowemu cumowaniu mniejszych jednostek pływających np. klasy optymist. Natomiast pomost usytuowany przy slipie został wyposażony w półkę cumowniczą ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie z kajaka oraz jego wodowanie i wyciąganie z wody, jak też pełni funkcję wspomagającą naprowadzanie jednostek pływających na slip. Wybudowane pomosty są dostępne dla osób niepełnosprawnych.  Dwa z nich dostępne są z poziomu nabrzeża przy użyciu przejezdnego, akumulatorowego podnośnika, natomiast trzeci dostępny jest poprzez systemowy trap łączący nabrzeże z pomostem.
Właściwe zagospodarowanie nabrzeża jeziora Jeziorak z jednej strony pozwala na zachowanie i ochronę zasobów naturalnych,  z drugiej zaś przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności  turystycznej miasta i regionu. Inwestycja udostępni kolejnym użytkownikom dziedzictwo naturalne Jezioraka.

 

 

20399321 1552843134788988 959967172 o20401028 1552843291455639 2083248006 n

20428067 1552843514788950 1559309281 n    20370214 1552843548122280 4848186 n