Realizator Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

indeks1Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, mieszczące się przy ulicy Wiejskiej 2D realizowane jest w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Powiat Iławski – zadanie: Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie COP Iława prowadzone jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZNIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH. Zadanie będzie realizowane od 1 kwietnia do 31 października.

Stowarzyszenie ESWIP od 9 lat prowadzi aktywne działania na terenie powiatu iławskiego, prowadząc Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, w ramach którego wspiera potencjał organizacji pozarządowych z poszczególnych gmin. W efekcie tego udało się wzmocnić znacząco kilkanaście organizacji oraz powstało kilka przedsiębiorstw społecznych. Ponad 3 lata temu uruchomiliśmy również Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie, by dostęp do naszych usług był szybszy, w ramach którego świadczymy usługi animacyjne, doradcze, edukacyjne.


Oferta
Wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez pomoc z zakresu:
- udzielania porad przy tworzeniu organizacji;
- udzielania porad z zakresu funkcjonowania organizacji;
- tworzenia statutu organizacji;
- pisania wniosków o dofinansowanie;
- specjalistyczne doradztwo z zakresu finansów i księgowości w organizacji;
- specjalistyczne doradztwo z zakresu prawa w organizacji;
- szkolenia tematyczne;
- wsparcie animatora przy powstawaniu organizacji;
- praca animatora z grupami nieformalnymi
- udostępnienie wyposażonego biura w komputer z dostępem do internetu, skaneru i kserokopiarki.


Informacje:
Wszelkie informacje o aktualnych wydarzeniach, konkursach grantowych, szkoleniach itd. każda z organizacji może uzyskać w biurze COP Iława, telefonicznie, e-mailowo, poprzez newsletter.

Zapraszamy do współpracy!

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie
ul. Wiejska 2D
14-200 Iława
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00
lub po ustaleniu miejsca i terminu spotkania pod numerem telefonu 510 093 779
Adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 510 093 779;

indeks1