Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego rozpocznie się 03.04.2019 r., a zakończy 18.04.2019 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 93/408/16 z dnia 24 maja 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr 4/12/18 z dnia 30 listopada 2018 r. powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego w składzie: