Nieodpłatna pomoc prawna 2019

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w powiecie iławskim będą działały 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 5 miejscach.
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach:  
 A. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
                                  
Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Iławie i Zalewie:
 w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
   1) w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00,
   2) we wtorki, środy w godzinach 8.00 - 12.00 oraz 13.00– 17.00
   3) w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00
   4) w piątki w godzinach 8.00 – 12.00 oraz 12.00 – 16.00
 w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:
    1) w poniedziałki w godzinach 12:00 - 16:00,
    2) w czwartki w godzinach 9:00 - 13:00.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Lubawie, Suszu, Kisielicach:
w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
     1) we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00   
w Suszu-w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1
  1. w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,              
w Kisielicach-w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
      1) w piątki w godzinach 9:00 do 13:00                            
 
W punkcie tym nieodpłatną pomoc prawną organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Lubawie, Suszu i Kisielicach
w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
    w poniedziałki  i w piątki w godzinach 13:00 do 17:00     
w Suszu-w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1
    w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00                    
w Kisielicach-w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
    we wtorki w godzinach 13:00 do 17:00                               
 
W pozostałych punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.