Konferencja zamykająca projekt pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu Iławskiego"

DSC 0186Dobiega końca realizacja projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”. Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Uwieńczenie przedsięwzięcia miało miejsce podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 11 kwietnia 2017 r. w 1sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Iławie.

   W konferencji uczestniczyli kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych  wraz z pracownikami, nauczyciele szkół objętych projektem, radny obecnej kadencji, przedstawiciele wykonawcy robót budowlanych i inspektor nadzoru. Ponadto na konferencji obecni byli uczniowie Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. W ramach przywitania goście otrzymali upominek – torbę bawełnianą z logami „funduszy norweskich” i herbem powiatu, by na ulicach miasta promować współpracę między darczyńcami a beneficjentem pomocy finansowej.

DSC 0170
     Konferencję otworzył Pan Marek Polański Starosta Powiatu Iławskiego. Dał wyraz zadowoleniu z realizacji inwestycji, która niewątpliwie ma wpływ na polepszenie warunków nauki młodzieży w powiatowych jednostkach oświatowych, tj. Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie i Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu oraz poprawę warunków pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie i Starostwie Powiatowym w Iławie. Następnie koordynator projektu, Pani Iwona Sadowska, przedstawiła źródła finansowania projektu oraz koszty jego realizacji, z uwzględnieniem poziomu dofinansowania. Zreferowała cel oraz zakres prac wykonanych w ramach inwestycji. Korzyści z  wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz płynące z poprawy efektywności energetycznej w budynkach poddanych termomodernizacji przedstawił audytor energetyczny Pan Tomasz Wróbel, który wraz z audytorem Panem Mirosławem Ruczyńskim uczestniczył przy realizacji projektu. Koordynator projektu podziękowała wszystkim gościom za przybycie. Po zakończeniu części oficjalnej uczestników konferencji zaproszono na poczęstunek.

DSC 0186DSC 0178
    Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Realizacja projektu ze środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu przyczynia się do  zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DSC 0199DSC 0214DSC 0207DSC 01951