Wykorzystanie oszczędności w Projekcie

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym,  za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na rzecz Ministra Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” wykonano dodatkowe prace inwestycyjne w budynkach szkół objętych Projektem. Zadanie pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” jest realizowane w ramach umowy Nr 209/2015/Wn14/OA-xn-04/D ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014.


W ramach „nadprogramowych” prac w budynku Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie zmodernizowano instalację wewnętrzną c.o., w której wymieniono 170 szt. grzejników wraz  z rurociągami. Ponadto w szkole  wymieniono  stare, stalowe drzwi zewnętrzne na  aluminiowe.
W budynku Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu zmodernizowano kotłownię wymieniając stary kocioł grzewczy na ekologiczny, opalany biomasą o mocy do 220 kW.  W tym celu przystosowano również istniejące garaże jako magazyn pelletu z podajnikiem.  
Wykonawcą dodatkowych robót budowlanych w Projekcie było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz, ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica.  Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 378 996,53 zł. Nad właściwym przebiegiem robót nadzór inwestorski sprawował mgr inż. Kamil Piotr Gąska „KAM-pro” Pracownia Inżynierii Środowiska.
Wykonanie uzupełniających prac inwestycyjnych w szkołach przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Pozwoli na dodatkowe ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy produkcję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Co istotne, poprawi się również komfort termiczny uczniów podczas nauki w szkole.
W grudniu 2016 r. został złożony wniosek o rozszerzenie zakresu dofinansowanego Projektu w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 - PL04, rezultat: Efektywność energetyczna. 24 lutego otrzymaliśmy akceptację rozszerzenia Projektu więc niebawem w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie  wdrożymy proekologiczne rozwiązania. Zakres prac w budynku Starostwa obejmuje modernizację instalacji c.o. (wymiana grzejników wraz z montażem termozaworów, nowych pionów i podejść do grzejników)  oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kWp na dachu budynku. 

IMG 5699IMG 5716IMG 5842

logo EOG