Application of savings in a project


Owing to the post-tender savings, with the permission of the National Fund of Environment Protection and Water Management that act for the Environment Minister who function as an Operator of the Program PL04 “ Saving the energy and promoting the renewable sources of energy” there were made additional investment work in the school buildings that were encompassed with the Project. The task “The thermal efficiency improvement of the county organisations units of Iława county” is carried out under the agreement No.  209/2015/Wn14/OA-xn-04/D from the resources  of financial mechanism of EOG 2009-2014.

Wykorzystanie oszczędności w Projekcie

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym,  za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na rzecz Ministra Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” wykonano dodatkowe prace inwestycyjne w budynkach szkół objętych Projektem. Zadanie pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” jest realizowane w ramach umowy Nr 209/2015/Wn14/OA-xn-04/D ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014.

Zakończenie termomodernizacji

W dniu 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół im.Ireny Kosmowskiej w Suszu odbyło się podsumowanie realizowanego projektu TERMOMODERNIZACJI POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO.

Ruszyła termomodernizacja

Ruszyła termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych
„Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”

Całkowity koszt realizacji projektu:  2 475 118,00 zł
Dofinansowanie ze środków MF EOG:  1 980 094,00 zł