Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego rozpocznie się 03.04.2019 r., a zakończy 18.04.2019 r.