Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Iławskiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego rozpocznie się 14.04.2016 r., a zakończy 27.04.2016 r.

 


Uchwała Nr 84/382/16 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Karta zgłoszenia - do pobrania