Rusza realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”

FU RP logo rozwoj

Informujemy, iż 26.01.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w projekcie i rusza realizacja długo wyczekiwanego przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu po byłym lądowisku dla helikopterów. Wykonawcą inwestycji jest firma NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie. Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia czwartego postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Trzy wcześniejsze postępowania zostały unieważnione ponieważ każdorazowo złożone oferty znacznie przekraczały zabezpieczone na ten cel środki w budżecie. Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana na terenie Powiatowego Szpitala w Iławie. Projekt będzie służył jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających.

 

Pełny zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zaprojektowano nasadzenia krzewów, niskiej i wysokiej zieleni oraz średniowysokich drzew. Obiekt zostanie wyposażony w drewniane altany ogrodowe oraz ławki parkowe. W ramach prac przewidziano wykonanie ścian wodnych z niecką, jak również system nawadniania zieleni. Co istotne, teren zostanie wyposażony w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych w postaci profesjonalnej, wielostanowiskowej stacji do treningów typu crossfit. Obiekt będzie oświetlony i monitorowany. Przewidziano 18 dodatkowych miejsc parkingowych. Zastosowane materiały, wyposażenie, nachylenie terenu, szerokość ścieżek będą przystosowane do poruszania się osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Właściwe zagospodarowanie terenu wokół nas, w tym wyposażenie w obiekty infrastruktury zdrowotnej i społecznej to ważne zamierzenie mające na celu stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju oraz poprawy życia mieszkańców powiatu iławskiego. Dzięki nadaniu przestrzeni wokół Szpitala nowych walorów funkcjonalnych i estetycznych zostanie podniesiona atrakcyjność tego terenu.

 Poglądowa wizualizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów”

 

ladowisko1