Rozbudowa - realizacja

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie realizuje projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektu Powiatowego Szpitala w Iławie – pomieszczenia bryły A wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.


Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:
Wartość projektu: 3 090 079,14 zł
Środki europejskie (EFRR): 2 163 055,38 zł

W ramach dotychczasowych działań zaadaptowano pomieszczenia piwniczne głównego budynku bryły A na potrzeby:
•    szatni pracowniczych,
•    magazynu rzeczy chorych,
•    prosektorium
•    magazyn bielizny.

Ponadto zmodernizowano drogę dojazdową oraz parking wewnętrzny (99 miejsc) na terenie Szpitala.