Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

belka loga

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

_______________________________________________________________________________

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt pn. „Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół  im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie” 8 grudnia 2015 r. został rekomendowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast, Schemat A . Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana do końca grudnia 2015 r.

Beneficjentem, a zarazem podmiotem realizującym jest:
Powiat Iławski
ul. Gen. Wł. Andersa 2A
14 -200 Iława

Projekt pn. "Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie zakłada rewitalizację terenu otaczającego zabudowania szkoły. Do realizacji projektu wybrano wariant: boiska, bieżni i rozbiegów z nawierzchnią poliuretanową wykonaną techniką natryskowa, a stanowisko pchnięcia kulą i rozbiegi z nawierzchnią mineralną, dojścia, place parkingów wykonano z kostki brukowej, a wolne przestrzenie zagospodarowano naturalną zielenią . Ten sposób zagospodarowania zapewnia: wysoką trwałość, niskie koszty i małą kłopotliwość utrzymania obiektów budowlanych. Ponadto materiały zastosowane do urządzeń sportowych charakteryzują się  bardzo wysoką elastycznością i sprężystością (minimalizują ryzyko stłuczeń i zwichnięć); wysoką trwałością. Pozwala to na bezpieczne korzystanie z obiektu.
Niepodatność materiałów użytych do przebudowy boiska na warunki atmosferyczne pozwala na korzystanie z obiektu przez cały rok. Obiekt uzyskał efektowny wygląd dzięki bogatej kolorystyce.

W ramach zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlano-montażowe, zagospodarowano tereny zieleni oraz przeprowadzono parce porządkowe. Przebudowa polegała na: modernizacji istniejącego parkingu przeznaczonego do obsługi obiektu sportowego (możliwość parkowania autobusu) adaptacji istniejącej skarpy na trybuny oraz stanowiska do obsługi widowni. Elementy obiektu to: trybuny 104m2 - ławki wolnostojące, dostępne z poziomu terenu (obsługa niepełnosprawnych, trybuny sportowe (3-poziomowe), wielofunkcyjne boisko sportowe wykonane w obrysie poprzedniego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 28 x 42m: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Dodatkowo wydzielone stanowiska lekkoatletyczne, bieżnia o wymiarach 2,2 x 65m przeznaczone do biegów sprinterskich, skoków w dal, stanowisko do pchnięcia kulą o wymiarach 15x23m. Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu: boisko 1176 m2, bieżnie (rozbiegi) 137m2, stanowiska pchniecie kulą i skoku w dal 190m2, parkingi, dojścia dla pieszych 1247m2, dojazd do boisk 82 m2. Dodatkowe elementy to: zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni zielenią naturalnie urządzoną, modernizacja ogrodzenia wokół obiektu, wykonanie wjazdu technicznego na teren posesji; wykonanie systemu nawierzchni przeznaczonych do obsługi ruchu pieszego oraz samochodowego (kostka brukowa betonowa), przebudowa systemu oświetlenia terenu kompleksu sportowego oraz nagłośnienia i monitoringu, wykonanie odwodnienia terenu. Ponadto przewidziano zakup sprzętu do utrzymania czystości obiektu. W realizacji wykorzystano technologie powszechnie znane, stosowane i sprawdzone.
Wskaźniki produktu to: liczba zrewitalizowanych obszarów - 1, powierzchnia zrewitalizowana - 1,43 ha.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2 062 400,99 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 1 357 200,00 zł, a kwota dofinansowania 1 153 620,84 zł. Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 85 %.