Informacja z realizacji zadania pod nazwą „ Budowa węzła integracyjnego Etap I w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo - zachodniej części miasta Iława”

belka loga

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Informacja z realizacji zadania pod nazwą

„ Budowa węzła integracyjnego Etap I w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo - zachodniej części miasta Iława”

W miesiącu sierpniu 2014 r. zakończono wykonywanie podbudowy betonowej pod nawierzchnię drogi oraz zakończono ustawianie krawężnika kamiennego. W okresie sprawozdawczym Wykonawca kontynuował wykonywanie warstwy mrozoodpornej jezdni i chodników. W sierpniu, wykonywano podbudowy bitumiczne oraz warstwę wiążącą, kontynuowano roboty w zakresie układania chodników i ścieżek z kostki betonowej. Trwały roboty montażowe w zakresie oświetlenia ulicznego.
Roboty wykonywane są terminowo.    

   

W miesiącu wrześniu 2014 r. zakończono wykonywanie warstwy mrozoochronnej jezdni. W okresie sprawozdawczym Wykonawca kontynuował wykonywanie warstwy mrozoochronnej ścieżek i chodników. We wrześniu, wykonywano podbudowy bitumiczne oraz warstwę wiążącą jezdni, kontynuowano roboty w zakresie układania chodników i ścieżek z kostki betonowej. Rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej jezdni. Roboty wykonywane są terminowo.