Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. będącego w kompetencji OSO

Unieważnienie konkursu