Informacja o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert w 2019 r. będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Informacja