Informacja o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert w 2019 r. oraz informacja o unieważnieniu otwartych konkursów ofert w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału EKSP

Informacja o przyznaniu środków