Pamiątka regionu Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na kolejną edycję konkursu pn. "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także do dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda - 5 000 złotych

II Nagroda - 3 000 złotych

III Nagroda - 2 000 złotych

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2018 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.