Stowarzyszenie OTWIERACZ


Stowarzyszenie OTWIERACZ
pozyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenia, które aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego mogą ubiegać się o dotację nie tylko od samorządów lokalnych. Przykładem jest Stowarzyszenie Otwieracz z siedzibą w Urowie, gmina Zalewo