Zaprojektuj okładkę

Konkurs plastyczny Przypominamy o konkursie plastycznym „Podwodny świat-zaprojektuj okładkę”. Starostwo Powiatowe w Iławie oraz Biblioteki Publiczne Powiatu Iławskiego zapraszają dzieci do udziału w powiatowym konkursie plastycznym. Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni. Tematem konkursu jest zaprezentowanie własnej okładki i przeniesienie się w wyobraźni do fascynującego podwodnego świata.

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

budynek18 kwietnia (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się odbędzie się posiedzenie RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU IŁAWSKIEGO.
Proponowany porządek obrad zakłada m. in.:

 

1.    Przyjęcie informacji dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do organizacji corocznej konferencji organizacji pozarządowych.
2.    Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zapraszamy na konferencję pn. „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej, szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej”

SDZplakat5 kwietnia (piątek) o godz. 10:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się wspomniana we wcześniejszym artykule (czytaj tutaj https://www.powiat-ilawski.pl/index.php/897-swiatowy-dzien-zdrowia) konferencja organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie -  poświęcona Światowemu Dniu Zdrowia - obchodzonemu w roku bieżącym pod hasłem „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej, szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej”. Program konferencji obejmował będzie tematy, których celem będzie zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

szpital zdj3 kwietnia (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
Porządek obrad przewiduje m. in. podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
2.    Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

pszczoly2Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, wzorem lat poprzednich przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych grup organizmów dla stabilnego rozwoju ekosystemów i komponentów środowiska naturalnego, jednym z najważniejszych aspektów właściwego stosowania środków ochrony roślin jest wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na populację pszczół. Ze względu na fakt, iż najczęstszą przyczyną incydentów związanych z pestycydami jest nieprawidłowe użycie produktu, zignorowanie znajdujących się na etykiecie środka ochrony roślin informacji oraz słaba komunikacja producenta/rolnika z pszczelarzami należy podjąć wszelkie konieczne kroki związane z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin.

Powiat Iławski ponownie gościł delegację z Ukrainy

ukraina13W ubiegły piątek Bartosz Bielawski Starosta Powiatu Iławskiego oraz Maciej Rygielski Członek Zarządu Powiatu Iławskiego gościli przedstawicieli tarnopolskiego obwodu z Ukrainy. Inicjatorem wizyty Ukraińców w Starostwie był Marek Borkowski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego. To kolejne spotkanie z naszymi sąsiadami, 1 lutego do Starostwa Powiatowego w Iławie z kurtuazyjną wizytą przyjechali mieszkańcy Tarnopola.W skład piątkowej delegacji weszli: sekretarz i zastępca miasta Kopyczyńce - Jarosław Maciewskij i Andriej Fik z powiatu husiatyńskiego tarnopolskiego obwodu oraz nauczycielki jednej ze szkół z tego obwodu wraz z młodzieżą.