INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2017 r.

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2017 r. w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2017 r.
w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa