"Aktywne Rady Seniorów"

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOS-a przystępuje do realizacji projektu "Aktywne Rady Seniorów". Informacje dot. tego projektu znajdują się na stronie: http://federacjafosa.pl/2019/04/08/aktywne-rady-seniorow-rusza-projekt/