Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego rozpocznie się 03.04.2019 r., a zakończy 18.04.2019 r.

Więcej informacji w zakładce „Rada Działalności Pożytku Publicznego” https://www.powiat-ilawski.pl/index.php/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/906-ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-powiatu-ilawskiego