Rekrutacją do WOT

wot1Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W związku z przeprowadzaną aktualnie rekrutacją do WOT 15 stycznia 2018 r. przy budynku Starostwa Powiatowego w Iławie zorganizowany zostanie punkt informacyjny 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej (będzie możliwość złożenia wniosku).

 

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:
- prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
- ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
- współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
- ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
- szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

 

Więcej informacji w sprawie WOT można przeczytać na stronach:
- http://ostroda.wku.wp.mil.pl/pl/13306.html


- http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna