Program współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Program współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr XLVIII/370/18 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała Nr III/33/18 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.