Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas kolejnych zmagań młodzieży z powiatu iławskiego na Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym

turniej motoryzacyjnyJuż 26 kwietnia (piątek) o godz. 9:00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się XXI Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2019 będący eliminacją do finału wojewódzkiego. Udział w Turnieju wezmą 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat iławski w finale wojewódzkim Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2019, który odbędzie się 29 maja 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Elblągu.

Cele turnieju:
1.    Popularyzacja wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.
2.    Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
3.    Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
4.    Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.


Zawodnicy biorący udział w Turnieju Motoryzacyjnym otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Iławskiego.