Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek25 kwietnia (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Analiza wykonania budżetu powiatu za 2018 rok w zakresie właściwości komisji.
2.    Informacja z realizacji polityki oświatowej powiatu iławskiego za 2018 rok (część składowa
„Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2018 rok”).