Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

budynekJutro, 24 kwietnia (środa), odbędą się dwa posiedzenia Komisji Rady Powiatu Iławskiego. Pierwsze odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg, a następnie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

 

 

O godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg.
Tematem posiedzenia będzie realizacja zadań w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie:
1.    Przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Kałduny i Gromoty w 2018r.
2.    Przebudowa chodnika w miejscowości Rudzienice w  2018r.


O godz. 12:00 w sali  Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Proponowany porządek posiedzenia przewiduje m.in.:
1.    Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Iławskiego za 2018 rok.
2.    Zaopiniowanie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2018 rok.
3.    Ocenę przygotowania służb, inspekcji i straży z terenu powiatu iławskiego pod względem bezpieczeństwa do wypoczynku letniego.